สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

“สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง” ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรยากาศแตกต่างจากสวนสัตว์ที่อื่นๆ เพราะอยู่ในช่องว่างระหว่างเขา มีพื้นที่ราว 26 ไร่ ภายในมีการแสดงพันธุ์สัตว์ป่ามากมาย หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ เสือ หมีควาย หมีขอ นกกาฮัง เก้ง กวาง กวางผา จิ้งจอก จระเข้ ค่างแว่น อูฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ได้รับบริจาคหรือถูกจับยึดได้ แล้วนำมาอภิบาลขยายพันธุ์ เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถบริจาคเป็นค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง เปิด ทุกวัน 08:30 – 16:00 น. ปากทางเข้าอยู่ตรงข้ามกับสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่งของราชบุรี คือ ถ้ำเขาบิน