จองรถสุขาเคลื่อนที่

อัตราค่าบริการ

• อัตราค่าบริการในเขตจังหวัดราชบุรี 2,000.-/วัน
• อัตราค่าบริการนอกเขตจังหวัดราชบุรี 3,000.-/วัน
• ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์/พนักงานที่มีหน้าที่บริการประจำรถยนต์สุขา คนละ 500 บาท/วัน/คน

หมายเหตุ 

• การขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งให้คิดค่าบริการเป็นวัน เศษของวันให้คิดเป็น 1 วัน

• การให้บริการนอกเขตจังหวัดราชบุรีให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป

เบอร์ติดต่อ

• 032-337721

 082-3646622 (นเรศ)


ระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2566หมายเลขการจอง.
ชื่อ-นามสกุล.
โทรศัพท์
Email Address Email ไม่ถูกต้อง.
สถานที่ขอใช้งาน
รายละเอียดงานที่นำไปใช้
จองรถสุขาเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้ว
Error sending message!