ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น

ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
30/10/2566
ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
08/11/2565
ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
28/10/2564