ตราสัญลักษณ์

ตราประจำจังหวัดราชบุรี รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 สิ่ง คือ

1.พระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว
2.ฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน