รายงานเครื่องจักรกล

รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 11-15 กันยายน 2566
20/9/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566
05/9/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 14- 18 สิงหาคม 2566
23/8/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 7- 11 สิงหาคม 2566
16/8/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566
07/8/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566
17/7/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566
13/7/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 26-30 มิถุนายน 2566
04/7/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566
26/6/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566
19/6/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 6-9 มิถุนยน 2566
12/6/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
07/6/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566
07/6/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566
23/5/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566
15/5/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566
08/5/2566
ผลงานปฏิบัติงานของขุดลอกคลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี วันที่ 5 มกราคม 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อแก้ปัญหานำท่วม ณ ตำบลชัฎป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
22/2/2566