รายงานเครื่องจักรกล

รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
07/6/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566
07/6/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566
23/5/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566
15/5/2566
รายงานภารกิจเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566
08/5/2566
ผลงานปฏิบัติงานของขุดลอกคลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี วันที่ 5 มกราคม 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อแก้ปัญหานำท่วม ณ ตำบลชัฎป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
22/2/2566
2023-06-08