แผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 1/2567
25/4/2567
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567
23/4/2567
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 2/2567
22/4/2567
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
05/4/2567
ประกาศบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567
18/3/2567
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 1/2567
29/2/2567
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
22/2/2567
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
13/2/2567
เรื่อง บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 4/2566
28/12/2566
เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 3/2566
26/12/2566
เรื่อง บัญชีแก้ไขโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 8/2566
26/12/2566
บัญชีแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 7/2566
28/11/2566
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566
13/11/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566
01/11/2566
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
02/10/2566
แก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2566
11/9/2566
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 3/2566
08/9/2566
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 2/2566
25/7/2566
บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 1/2566
24/7/2566
บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2566
24/7/2566
บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2566 พ.ศ. 2566
24/7/2566
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
24/7/2566
บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2566 พ.ศ. 2566
20/7/2566
บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2566 พ.ศ. 2566
20/7/2566
บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566 พ.ศ. 2566
20/7/2566
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
20/7/2566
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
12/7/2566
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
11/7/2566
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
11/7/2566
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไขครั้งที่ 2/2566
11/7/2566
เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไข ครั้งที่ 4/2566
21/6/2566
เล่มบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
01/6/2566
เล่มเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
01/6/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
01/6/2566
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
11/4/2566
เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566
27/2/2566
เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี บัญชีเปลี่ยนแปลงและบัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ทุกฉบับ) ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ. 2566
27/2/2566
บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ. 2566
27/2/2566
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี บัญชีเปลี่ยนแปลงและบัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ทุกฉบับ) ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ. 2566
09/2/2566
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 บัญชีเปลี่ยนแปลงและบัญชีแก้ไข โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี (ทุกฉบับ) ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ. 2566
09/2/2566
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ. 2566
27/1/2566
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
29/12/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
29/12/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 พ.ศ. 2565
14/12/2565
บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 พ.ศ. 2565
14/12/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 พ.ศ. 2565
14/12/2565
บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 พ.ศ. 2565
14/12/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕
15/11/2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/11/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/11/2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/11/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/11/2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/11/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/11/2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/11/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/11/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565
19/10/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565 พ.ศ. 2565
22/9/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 1/2565 พ.ศ. 2565
23/8/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565
08/8/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565
08/8/2565
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 1/2565 พ.ศ. 2565
27/7/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565
27/7/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565
27/7/2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
27/7/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 1/2565 พ.ศ. 2565
20/6/2565
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565
14/6/2565
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565
14/6/2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
02/6/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 1/2565 พ.ศ. 2565
19/5/2565
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565 พ.ศ. 2565
21/4/2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2561 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
28/2/2565
บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565
11/2/2565
เรื่อง ประกาศบัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565
11/2/2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
27/12/2564
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
26/11/2564
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
11/8/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
18/5/2564
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
18/5/2564
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
06/4/2564
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
05/4/2564
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
04/4/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
25/3/2564
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
25/3/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
20/7/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
29/4/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
24/4/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
07/4/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
26/11/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
29/8/2562
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
14/6/2562
บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 พ.ศ. 2565
30/11/542
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีครั้งที่ 2/2565 พ.ศ. 2565
01/1/2513
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
01/1/2513