ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

     ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เชื่อมต่อกับตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดพลี เป็นตลาดน้ำดั้งเดิม
แห่งแรกของจังหวัดราชบุรี ชื่อ “เหล่าตั๊กลัก” แปลว่า “ตลาดเก่า” ในอดีตตลาดน้ำแห่งนี้เป็นที่เฟื่องฟูมาก แต่เมื่อมีการสร้างถนนและมี
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ปัจจุบัน) ขึ้นมา ก็ทำให้ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักเริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำ แต่ในปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูตลาด
แห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
          ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เป็นตลาดน้ำสองฝากฝั่งคลองเต็มไปด้วยบ้านเรือนแถวเก่าแก่ บรรยากาศสุดคลาสสิก ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิต
กันอย่างเรียบง่าย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างลึกซึ้ง

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เดินชมตลาดน้ำบนบก เลือกซื้อของกิน ที่พ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขาย มีทั้งผลไม้ อาหารกินเล่น กินอิ่ม อาจจะมีไม่มากเท่าตลาดน้ำ
  ดำเนินสะดวกอีกฝั่ง พิเศษสำหรับที่นี่ กินไปด้วยนั่งเท้าจุ่มน้ำด้วย น้ำที่ค่อนข้างสะอาด

- ลงเรือชมบรรยากาศ ชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง โดยลงเรือที่ท่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีบริการเรือเช่านำเที่ยว เรือพาย ราคา 400 บาท 
  เรือหางยาว ราคา 800 บาท นั่งได้ประมาณ 6 - 8 คน

- ไหว้ศาลเจ้าตีลิ่วยี่ และ ศาลเจ้าแม่ทับทิม