ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ) (M65110001804)