ประกวดราคาซื้อรถบดล้อยางขับเคลื่อนในตัว ๙ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)