ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ (บูมยาว) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)