ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง