ลด เลี่ยง ฝุ่น PM 2.5 "การสูดฝุ่น PM 2.5 " ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ "

ลด เลี่ยง ฝุ่น PM 2.5 "การสูดฝุ่น PM 2.5 " ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ "


  • 29/5/2567
ลด เลี่ยง ฝุ่น PM 2.5

การสูดฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ทำให้ระคายเคืองคอ ไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น

ระคายเคืองตา เป็นผื่นตามร่างกาย