โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น


  • 19/1/2566
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของประชาชนไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น
30/11/542
รายงานผลการดำเนินการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566
20/4/2566