สถิติการให้บริการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจากผู้ค้ายาสูบ, ผู้ค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม รายไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจากผู้ค้ายาสูบ, ผู้ค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม รายไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  • 31/1/2566
สถิติการให้บริการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจากผู้ค้ายาสูบ, ผู้ค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม รายไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจากผู้ค้ายาสูบ, ผู้ค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม รายไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31/1/2566