องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการบริการสาธารณะ ด้านการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนภายในเขตจังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการบริการสาธารณะ ด้านการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนภายในเขตจังหวัดราชบุรี


  • 15/2/2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการบริการสาธารณะ ด้านการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนภายในเขตจังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานา นาวา หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการบริการสาธารณะ ด้านการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนภายในเขตจังหวัดราชบุรี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมี
????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
????นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 2
????นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 3
????นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายองอาจ แดงสั้น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายพิสิษฐ์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????พลตำรวจตรี ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายและการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
????ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี
????ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ ในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้