ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางแพ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ประชุม เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางแพ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567


  • 14/5/2567

เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว