ประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี

ประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี


  • 23/8/2566

กองสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี