ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566


  • 07/8/2566

กองสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และทบทวนการของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จึงจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B