The Blooms Orchid Park

The Blooms Orchid Park

The Blooms Orchid Park

     “The Blooms Orchid Park” ภายในร่มรื่นด้วยสวนป่าและอุทยานกล้วยไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ มีโซนอุทยานจัดแต่งสวน
ที่มีพันธุ์ไม้หายาก เช่น กันเกรา พยุง สารภี มะหาด ตะคร้อ ฯลฯ และมีกล้วยไม้เกาะติดบนต้นไม้ใหญ่แบบธรรมชาติ กล้วยไม้ลูกผสม
สายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น Dendrobium Aranda Mokara Aranthera Vanda Oncidium ที่ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี เส้นทางเดินชมอุทยาน
สะดวก ร่มรื่น และมีมุมถ่ายรูปสวยงามมากมาย
       นอกจากในส่วนของโซนอุทยานแล้ว ยังมีการนำชมแปลงนาสาธิต เครื่องมือการทำนาสมัยโบราณ เข่น เกวียน คันไถ เครื่องสีข้าว
โบราณ ฯลฯ ท่านสามารถชมและเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าที่สวยงาม พร้อมลานกิจกรรมต่าง ๆ และเครื่องเล่นสนามให้เด็ก ๆ เลือกเล่น
อย่างปลอดภัย

เวลาเปิดทำการ :  ทุกวัน (จันทร์-ศุกร์ 9:00 - 17:00 น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:30 - 17:30 น.)
Facebook : https://www.facebook.com/thebloomsorchidpark
WebSite : thebloomsorchidpark.co
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 1110084