The Blooms Orchid Park

The Blooms Orchid Park

The Blooms Orchid Park

“The Blooms Orchid Park” ภายในร่มรื่นด้วยสวนป่าและอุทยานกล้วยไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ มีโซนอุทยานจัดแต่งสวนที่มีพันธุ์ไม้หายาก เช่น กันเกรา พยุง สารภี มะหาด ตะคร้อ ฯลฯ และมีกล้วยไม้เกาะติดบนต้นไม้ใหญ่แบบธรรมชาติ กล้วยไม้ลูกผสมสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น Dendrobium Aranda Mokara Aranthera Vanda Oncidium ที่ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี เส้นทางเดินชมอุทยานสะดวก ร่มรื่น และมีมุมถ่ายรูปสวยงามมากมาย

นอกจากในส่วนของโซนอุทยานแล้ว ยังมีการนำชมแปลงนาสาธิต เครื่องมือการทำนาสมัยโบราณ เข่น เกวียน คันไถ เครื่องสีข้าวโบราณฯลฯ ท่านสามารถชมและเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าที่สวยงาม พร้อมลานกิจกรรมต่าง ๆ และเครื่องเล่นสนามให้เด็ก ๆ เลือกเล่นอย่างปลอดภัย

เวลาเปิดทำการ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.