ข้อมูลบุคลากรฝ่ายราชการ

หน่วยงานสำนักเลขา

...
นายทรงวุฒิ รักษา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...
นางกาญจนาพร เกตุทอง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
...
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร