ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ1 - 0029 สายบ้านอู่ตะเภา - บ้านท่านัด ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ1 - 0029 สายบ้านอู่ตะเภา - บ้านท่านัด
08/7/2567