ร่างประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ อาร์มสั้น จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)