#

วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

บริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

ภาพกิจกรรม

03/4/2567

พิธีส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีพิธีส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ และเป็นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (เขาแก่นจันทน์) 

14/3/2567

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

กองสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารB  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมี นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

12/3/2567

พิธีส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล)

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดและสนับสนุนรถพยาบาล (รถตู้) Ambulance ให้โรงพยาบาลสำหรับบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้า อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

17/4/2567

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคิดเลือก บุคคลและเคลือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัล ปร

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคิดเลือก บุคคลและเคลือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10/4/2567

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัติย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัติย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารงานบุคคล

ท่องเที่ยวราชบุรี

#
26/10/2566

วัดพระคริสตหฤทัย

     “วัดพระคริสตหฤทัย” หรืออีกชื่อเรียกคือ วัดเพลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สร้ ...

#
26/10/2566

ตลาดโอ๊ะป่อย

     “ตลาดโอ๊ะป่อย” ตลาดเช้าริมธาร ท่ามกลางวิถีชีวิตพื้นบ้าน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน ...

#
25/10/2565

สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

     สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ตั้งอยู่เชิงเขาประทับช้าง เขตติดต่อกับสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เป็นศูนย์เพาะเลี้ยง และขยายพั ...

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

คนราชบุรีที่เราดูแล

10

อำเภอ

111

อปท.

5,196

พื้นที่ ตร.กม.

869,238

ประชากร