อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 261 คน
เมื่อวาน 332 คน
เดือนนี้ 5,170 คน
ปีนี้ 12,369 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 1. » จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน 4 รายการ

 2. » จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์

 3. » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

 4. » จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสารพร้อมปักตรา อบจ.ราชบุรี เพื่อดำเนินงานตามโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

 5. » จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

 6. » วัสดุสำนักงาน จำนวน 98 รายการ

 7. » โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

 8. » จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 9. » จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทลเลอร์ 12 ล้อ

 10. » โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย)

 11. » จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในอาคารสำนักงาน , บ้านพักข้าราชการ และอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 12. » จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 13. » โครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

 14. » ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 15. » จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

 16. » จัดประดับตกแต่งซุ้มประตูทางเข้า และจิตกาธาน สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

 17. » เช่าไฟส่องประดับ ตู้ควบคุมไฟ และเครื่องกำเหนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

 18. » จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2/2560

 19. » เช่าพัดลม สำหรับใช้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

 20. » เช่าจอ LED ฟูคัลเลอร์ OUTDOOR เครื่องเสียงและลำโพง พร้อมควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ


หน้า :: 1 2 3 4 5 6 7 8

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601