อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 41 คน
เมื่อวาน 451 คน
เดือนนี้ 8,425 คน
ปีนี้ 18,531 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027390596) 25 ก.พ. 2563
 • ตอบข้อวิจารณ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี 21 ก.พ. 2563
 • ร่างประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027119758)(ครั้งที่ 3) 21 ก.พ. 2563
 • ร่างประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027119758) 20 ก.พ. 2563
 • จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 18,000 ลิตร เป็นเงิน 471,060 บาท 20 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1, 2, 7 ตำบลดอนกรวย เชื่อมต่อตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127430294) 20 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1,6,7 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127413706) 19 ก.พ. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโรงเลื่อยถึงบ้านเขาปากกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117371140) 19 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานและตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027279871) 19 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไผ่ เชื่อมตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127429464) 18 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานเขตติดต่อหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127302804) 18 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027185077) 18 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027062983) 14 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027063091) 14 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (เลขที่โครงการ : 63027103507) 14 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดินสายถนนเลียบคลองป่าเตย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117159333) 13 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.ถ.1 - 0041 สายบ้านจอมบึง - บ้านหนองนกกระเรียน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิมสิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127185839) 13 ก.พ. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017465776) 13 ก.พ. 2563
 • ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง พร้อมบริเวณโดยรอบในส่วนที่ชำรุดเสียหาย 12 ก.พ. 2563

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601