อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 422 คน
เมื่อวาน 513 คน
เดือนนี้ 5,862 คน
ปีนี้ 69,976 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเกตุ - ป่าไก่ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067209784) 11 ส.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากิ่ว - ห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057412706) 10 ส.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ : 63047172041) 6 ส.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63077523398) 5 ส.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay ) หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไผ่ เชื่อมตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037537754) 3 ส.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037531701) 31 ก.ค. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่า ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067271649) 31 ก.ค. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาล วางท่อระบายน้ำพร้อมฟุตบาท หมู่ที่ 6 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) (เทศบาลตำบลบัวงาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077456886) 31 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63077499519) 31 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสายบ้านบางนางสูญ - บ้านบ่อกระดาน หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037536211) 29 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067075237) 29 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองตะลุมพุก - หนองยายจู หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะลุมพุก ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057341217) 29 ก.ค. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047173650) 22 ก.ค. 2563
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินถนนเหมืองหลังป่า หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067356210) 22 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057066178) 21 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63077028660) 20 ก.ค. 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสายบ้านบางนางสูญ - บ้านบ่อกระดาน หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037532499) 17 ก.ค. 2563

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601