อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 2,275 คน
เมื่อวาน 315 คน
เดือนนี้ 8,798 คน
ปีนี้ 97,325 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3087 สายราชบุรี - จอมบึง ช่วง กม.ที่ 29+100 ถึง 29+560 หมู่ที่ 1,3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117169867) 19 พ.ย. 2562
 • ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.ถ1-0023 สายบ้านหัวรอ-บ้านหุบพังพาย ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลหนองกวาง และตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 18 พ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาสวนหลวง - ปากช่อง (13L -1R) หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117037648) 14 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านคู ตำบลคุ้งพยอม เชื่อมต่อตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117094912) 14 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนคันคลองชลประทาน (1R-15L-1R) และ (1L-1R-15L-1R) สายบ้านเขาลอยหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107231389) 6 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY) สายบ่อเจ๊ก-สระตะโก-สระสี่มุม หมู่ที่ 6, 14, 16 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107224796) 6 พ.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107346912) 5 พ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน (1R 9L 1R) เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097130473) 22 ต.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 2 ขวา ฝั่งขวา ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107050424) 22 ต.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกสายเลียบคลองวันดาว หมู่ที่ 5 บ้านดงตาล ตำบลปากท่อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107051347) 11 ต.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047004018) 9 ต.ค. 2562
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 7 ต.ค. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน สาย 17L - 1R ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4, 5, 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107043964) 30 ก.ย. 2562
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักอาศัยชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 27 ก.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62097231608) 13 ก.ย. 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกสายเลียบคลองวันดาว หมู่ที่ 5 บ้านดงตาล ตำบลปากท่อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107051347) 12 ก.ย. 2562

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601