อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 311 คน
เมื่อวาน 463 คน
เดือนนี้ 4,735 คน
ปีนี้ 68,849 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: คณะผู้บริหาร อบจ.ราชบุรี ::นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายก อบจ.ราชบุรี
นายสม เอี้ยวสุวรรณ
รองนายก อบจ.ราชบุรีพ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา
รองนายก อบจ.ราชบุรี
นายศักดิ์ชัย พิศาลผล
เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรีว่าที่ ร.ต.ธนู ธาดาพงษ์
เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรีนายสมาน โลห์สวัสดิ์์กุล
ที่ปรึกษานายก อบจ.ราชบุรีนายศกลกร สุขหอม
ที่ปรึกษานายก อบจ.ราชบุรีตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601