อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 170 คน
เมื่อวาน 174 คน
เดือนนี้ 10,468 คน
ปีนี้ 51,108 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จฯ

  คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จฯ

 2. แบบพิมพ์การเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  แบบพิมพ์การเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 3. คู่มือประชาชนการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  คู่มือประชาชนการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 4. การแจ้งและการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

  การแจ้งและการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

 5. ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องหน้ากากผ้า

  ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องหน้ากากผ้า

 6. รายละเอียดรูปแบบหน้ากากผ้าตามโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  รายละเอียดรูปแบบหน้ากากผ้าตามโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้าเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 7. ขั้นตอนการดูแลผ้าสะท้อนน้ำ (หน้ากากผ้า)

  ขั้นตอนการดูแลผ้าสะท้อนน้ำ (หน้ากากผ้า)

 8. คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 9

  คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 9

 9. ส่งแถลงการณ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดราชบุรี

  ส่งแถลงการณ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดราชบุรี

 10. ขออันเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563

  ขออันเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563

 11. คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ฉบับที่ 7

  คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ฉบับที่ 7

 12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมควบคุมโรค

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมควบคุมโรค

 13. การเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดผ่านช่องทางต่างๆ

  การเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดผ่านช่องทางต่างๆ

 14. คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ฉบับที่ 5

  คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ฉบับที่ 5

 15. มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 16. คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ฉบับที่ 4

  คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ฉบับที่ 4

 17. คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ฉบับที่ 3

  คำสั่งมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) ฉบับที่ 3

 18. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ว่าด้วย การใช้โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2563

  ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ว่าด้วย การใช้โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2563

 19. ประกาศเรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  ประกาศเรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 20. ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


หน้า :: 1 2 3

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601