อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 34 คน
เมื่อวาน 134 คน
เดือนนี้ 3,471 คน
ปีนี้ 24,363 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รอบปีที่ 6

 2. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560

 3. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

 4. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

 5. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

 6. » เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5 /2560

 7. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

 8. » เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (แก้ไข) พ.ศ. 2560 – 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 9. » เรื่อง ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

 10. » ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี

 11. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอปากท่อ

 12. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านคา

 13. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอสวนผึ้ง

 14. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอจอมบึง

 15. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอวัดเพลง

 16. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอบางแพ

 17. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอดำเนินสะดวก

 18. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอโพธาราม

 19. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านโป่ง

 20. » เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601