อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 191 คน
เมื่อวาน 323 คน
เดือนนี้ 3,540 คน
ปีนี้ 92,067 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง จำนวน 1 อัตรา)

 2. » รายงานสถิติผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปี 2562

 3. » ประกาศผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี

 4. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 5. » สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน”

 6. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติราชการแทน

 7. » แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62)

 8. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

 9. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

 10. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

 11. » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา)

 12. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

 13. » รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 14. » รายงานเงินรายได้ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

 15. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

 16. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

 17. » ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2562

 18. » รายงานเงินรายได้ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2562

 19. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

 20. » รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 29 หน้าถัดไป »

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601