อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 171 คน
เดือนนี้ 4,040 คน
ปีนี้ 29,232 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> เอกสารราชการ

เอกสารราชการ
หนังสือราชการ :: ประกาศใช้แผนการดาเนินงานสาหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทาเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


  ชื่อไฟล์ดาวโหลด ดาวโหลด
1.ประกาศใช้2.pdf 83
2.ปก.pdf 76
3._สารบัญ.pdf 83
4.ครุภัณฑ์สำนักงาน_รวมแผนงานแล้ว_1.pdf 88
5.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว_รวมแผนงานแล้ว_2.pdf 88
6.ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์_รวมแผน_3.pdf 72
7.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง_รวมแผน_4.pdf 78
8.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง_รวมแผน_5.pdf 76
9.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ_รวมแผน_6.pdf 71
10.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่_รวมแผน_7.pdf 68
11.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_รวมแผน_8.pdf 70
12.ครุภัณฑ์อื่น_รวมแผน_9.pdf 77


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601