อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 217 คน
เมื่อวาน 323 คน
เดือนนี้ 3,566 คน
ปีนี้ 92,093 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY) สายบ่อเจ๊ก-สระตะโก-สระสี่มุม หมู่ที่ 6, 14, 16 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนคันคลองชลประทาน (1R-15L-1R) และ (1L-1R-15L-1R) สายบ้านเขาลอยหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนคันคลองชลประทาน (1R-15L-1R) และ (1L-1R-15L-1R) สายบ้านเขาลอยหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY) สายบ่อเจ๊ก-สระตะโก-สระสี่มุม หมู่ที่ 6, 14, 16 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 1. จ้างจัดทำป้ายข้อความ โดยใช้วัสดุไวนิล เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. เช่าเวทีพร้อมตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. เช่าเต็นท์โดมใหญ่ เช่าเต็นท์ขาวใหญ่ และเช่าพัดลมไอน้ำ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. เช่าจอโปรเจคเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด เช่าเครื่องขยายเสียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะที่มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าตามโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 1. จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะที่มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. เช่าจอโปรเจคเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย LCD และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด เช่าเครื่องขยายเสียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. เช่าเวทีพร้อมตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. จ้างจัดทำป้ายข้อความ โดยใช้วัสดุไวนิล เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601